Dne 16. září oslaví 70. narozeniny dlouholetý spoluorganizátor mezinárodního šachového turnaje TEPLICE OPEN pan Jiří Škapa. Děkujeme za obětavou práci pro turnaj a rozvoj šachu v našem kraji a do dalších let přejeme, Jirko, hlavně pevné zdraví.

Za Šachový klub Teplice Pavel Kirs a Milan Maščák.

Žádné komentáře