Název:
Ústecký krajský šachový svaz
 
IČO:
72063769
 
Zkratka:
ÚKŠS
 
Kód u ŠSČR:
16
 
Bankovní spojení:
2701772774/2010
 
Sídlo:
Brandtova 3271/22, 400 11 Ústí nad Labem

 

Výkonný výbor

 
předseda
tel: 704 000 567
 
místopředseda a sekretář
tel: 723 155 151
 
hospodář
tel: 777 087 304
 
komise mládeže
tel: 602 465 721
 
sportovně-technická komise
tel: 777 046 456
 
trénérsko-metodická komise
tel: 602 139 998