Vážení šachoví přátelé,

tento rok byl pro mnohé z nás velmi náročný. Někteří z nás řešili velmi těžké a jistě krizové pracovní i rodinné situace. Tato doba nám přinesla nové výzvy, které bylo a je nutné řešit. Věřme, že nás čeká lepší a klidnější rok.

Na začátku roku 2022 nás čeká společné setkání v podobě volební konference. Jsem proto velmi rád, že se najdou noví a nastupující činovníci, kteří náš Ústecký krajský šachový svaz povedou lepším směrem. V této souvislosti bych byl velmi rád, aby členové naší základny, kteří mají zájem kandidovat na pozice ve VV se oficiálně představili například na webových stránkách našeho kraje a zde celé členské základně představili možný plán dalšího směrování ÚKŠS. Myslím, že by se členská základna měla před samotnou volební konferencí seznámit s kandidáty a jejich názory. Vznikne tím i větší prostor například pro možné dotazy delegátů na samotné konferenci. Proto Vás tedy jako „ještě“ stávající předseda ÚKŠS vyzývám, představte sebe i svůj program širší členské základně.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří pro náš kraj pracovali, vychovávali mládež jak v kroužkách tak v klubech. Děkuji také mládežníkům za vzornou reprezentaci našeho kraje na mistrovských soutěžích a organizátorům turnajů. Vám všem patří velký dík.

Těšme se tedy v příštím roce opět za šachovnice, a věřme, že se tato situace zlepší. Osobně Vám chci popřát především zdraví a klid v rodinném kruhu a samozřejmě dobré a kvalitní tahy. Hezký rok 2022.

S úctou

Milan Maščák, předseda ÚKŠS

Žádné komentáře