STK ÚKŠS na základě rozhodnutí VV ÚKŠS z 2. 7. 2022, kterým neschválil rozhodnutí STK o plošném odpuštění všech pokut udělených v soutěžích družstev, které STK řídí, znovu projednala pokuty uložené jednotlivými vedoucími skupin v závěrečných zprávách. Při opětovném rozhodování STK přihlédla  k potížím, způsobeným covidem-19 a část pokut odpustila. V řadě případů však došla k závěru, že covid-19 nebyl hlavním důvodem porušení Soutěžního řádu a pokuty vedoucích skupin potvrdila.

Rozhodnutí STK z 19. 7. 2022 bylo rozesláno všem oddílům ÚKŠS a je k dispozici na stránce STK zde

Žádné komentáře