Komise rozhodčích ÚKŠS 8. října 2022 v Litoměřicích zorganizovala školení rozhodčích R3 a seminář pro rozhodčí R2 a R3.

Na akci se v termínu přihlásilo celkem 16 zájemců - všichni z našeho kraje. Povzbuzující je, že mezi zájemci byla řada mladých šachistů, kteří mají zájem zdokonalit se ve svých znalostech šachových předpisů a řídit šachové soutěže družstev i jednotlivců. Dobrou úroveň školení a především velmi dobrou domácí přípravu účastníci dokázali zúročit v závěrečných testech, ve kterých byli všichni úspěšní. Kromě shodně třech případů prodloužení rozhodcovské třídy R2 a R3 tak náš ÚKŠS získal 10 nových rozhodčí R3, kteří mohou řídit nejen oddílové turnaje, ale i soutěže družstev a všechny soutěže mládeže ÚKŠS.

Hlavním lektorem akce byl Ing. Josef Lácha, kterému dobře sekundoval Ing. František Chaloupka.

František Chaloupka

Žádné komentáře