Konference ÚKŠS 2022

Konference je nejvyšším orgánem ÚKŠS.

Pozvánka na konferenci ÚKŠS

Článek k vydání pozvánky

Plná moc pro konferenci ÚKŠS

Jednací a volební řád konferencí ÚKŠS

Seznam delegátů konference

Hospodaření ÚKŠS

  • Výsledky hospodaření za rok 2021
  • Zpráva o hospodaření za rok 2021
  • Návrh rozpočtu na rok 2022

Zprávy komisí ÚKŠS o činnosti

  • Zpráva o činnosti KM ÚKŠS
  • Zpráva o činnosti TMK ÚKŠS
  • Zpráva o činnosti STK ÚKŠS
  • Zpráva o činnosti KR ÚKŠS
  • Zpráva o činnosti VV ÚKŠS
  • Zpráva RK ÚKŠS

Presenční listina delegátů konference ÚKŠS

Zápis z konference ÚKŠS

Místo Most