Již 6. ročním turnaje Srbický rapid se uskuteční v sobotu 23. září 2023, datum je dobře zapamatovatelné. Název je všeříkající, bude to turnaj v rapid šachu a uskuteční se v Srbicích u Teplic. Opět se bude konat v Kulturním domu Srbice, naproti OC Olympia (Hypernova).

Prezence je mezi 8. a 9. hodinou, hrát se bude 7 kol tempem 2 x 15 minut + 5 vteřin za tah. Vyhlášení výsledků je plánováno na 15:45 hodin. Parkování je možné v okolí hracího sálu, jezdí sem i MHD z Teplic i z okresu Ústí nad Labem.

Sponzorem je opět firma Posters.cz.

A co ceny? Inu toho bohdá nebylo a nebude ani letos, aby někdo ze Srbického rapidu odcházel bez ceny. Hrát se bude jeden společný turnaj, samostatně budou vyhlášeny i speciální kategorie, třeba žáci, ženy....

Hlásit se můžete už nyní. Přijeďte se do Srbic rozehrát před další sezónou a setkat se s šachovými přáteli!

Na snímku u článku Helena Grussová, Jindřich Papay a David Král, kteří se nejvíce radovali na Srbickém rapidu před 5 lety.

Lenka Stránská

Druhou zářijovou sobotu (9. 9. 2023) se v Libědicích v sále nad místním pohostinstvím Kotva uskuteční 13. ročník Libědické šachovnice.

Ředitelem turnaje bude Petr Kučera a za město Libědice turnaj spolupořádá Petr Wolfram za podpory místního starosty. Tempo bude 2 x 15 minut bez časového bonusu. Polední pauza je naplánována mezi 12. a 13. hodinou.

Presence začíná v 8:45 a občerstvení bude fungovat již od 10:00. Startovat mohou registrovaní i neregistrovaní jednotlivci bez omezení.

Přihlášky do turnaje posílejte na emaily v propozicích, které vyšly na stránce turnaje zde.

Na snímku u článku nejlepší trio loňského ročníku: uprostřed vítěz Jakub Šťastný (tenkrát ŠK Teplice), po jeho pravici Václav Šíbl (Avzo Františkovy Lázně) a po levici Jiří Horák (Sokol Údlice).

Petr Kučera

Trenérsko-metodická komise ÚKŠS zveřejňuje aktualizovanou krajskou listinu talentů, platnou pro období 1. 9. - 31. 12. 2023. Listina zahrnuje mladé naděje žákovského a juniorského věku v ročnících 2004 a mladší, 2008 a mladší a 2012 a mladší s tím, že tato listina může být doplněna podle výsledků (postupů) z krajského přeboru jednotlivců, který se bude konat v Ústí nad Labem 30. 8. - 3. 9. Vše o krajském přeboru včetně aktuální startovní listině je na jeho stránce zde.

Současně avizujeme, že je před dokončením aktualizace podmínek, podle kterých bude postupováno od 1. 1. 2024. Bude zveřejněno v krátké době. Podmínky budou obsahovat jednak měřitelná kritéria, jednak nabízené bonusy těm, kteří kritéria budou splňovat a vyvinou patřičné tréninkové úsilí. Prvním krokem je účast na kempu ve Svoru, jehož propozice jsou na této stránce zde.

Doufáme, že tímto krokem bude definitivně překonáno postcovidové období.

Vladimír Hadraba

Sedmý den jsme vyzkoušeli, jak funguje soustředění bez hlavního vedoucího, který si plánovaně služebně odskočil do Prahy. Fungovalo – pod vedení „ostřílených kozáků“ to snad ani jinak nemohlo dopadnout. Dopolední program běžel podle plánu, Jirka svůj test z taktiky a koncovek provedl se skupinou C a první část testu i se skupinou D. Skupinu D ve druhé polovině tréninku učil taktiku Martin Chaloupka, skupinu A trénoval Gusta Brejník a B skupina pod vedením Vládi Hadraby měla na pořadu složitější koncovky.

Po odpoledním odpočinku, který děti stejně většinou strávily na hřišti, u pingpongového stolu nebo u šachového plátna, se dohrávaly rozehrané soutěže a rozehrávaly nové. Jak jednotlivců, tak i družstev. Při odpoledních hrách jsme se měli možnost zhodnotit akceschopnost a výkony dobrovolného hasičského sboru z Travčic, kteří ve čtvrtek přijeli do objektu se svou mládeží, když nám pomáhali sundat z vysokých stromů letadélka, která někdy dokázala létat skutečně vysoko. Odvahu a hbitost jednoho mladíka při lezení po žebříku do 8metrové výšky, kdy žebřík byl přidržován pouze ručně zespodu, mnozí z nás ocenili mohutným potleskem s obdivnými výkřiky. Také fotbalový míč jeden z našich zdatných fotbalistů dokázal „posadit“ do koruny košatého stromu, ale hasiči byli na svém místě. Večer jsme se sešli u táboráku – jak jinak než se špekáčky pro opékání (vegetariáni si to mohli vyzkoušet se sýrem, nebo bramborami). K tomu hlavní vedoucí roztáhnul akordeon (tahací harmoniku) a rozdal slova pár písniček. Hned se řada dobrých zpěváků přidala, což přivábilo i nedaleko odpočívající hasiče s jejich mládeží = krásný romantický večer.

Čtvrtý den letního krajského soustředění – úterý – začal opět se sluníčkem, tentokrát i bez nočního deštíku, takže to při rozcvičce nijak moc neklouzalo. Od míče nakopnutý palec našeho fotbalistu ještě bolel, ale jinak to bylo v pohodě. Trochu pokulhával i další sportovec, který se předchozí den smekl na hřišti a pyšnil se obvazem na koleni, kterého se pak ale hodně rychle zbavil.

Erika byla zařazena do skupiny D šachové výuky, tedy mezi nováčky, kteří se na soustředění šachy učí od základu – tahat sice figurkami umí všichni, ale pokračování v partii, využití převahy, dovedení partie do vítězného konce – tam už je to u těch malých nováčků slabší. Alespoň tomu tak nasvědčovaly první dvě kola turnaje v rapid šachu, tj. ve zrychleném tempu.

Odpolední klid byl trochu zkrácen, abychom včas došli na kozí farmu do Držovic. Byly to necelé dva kilometry, tak jsme děti rozdělili do dvou početně stejných skupin. Ti mladší vyrazili trochu dřív, ti starší s Gustou jako vedoucím chvíli za námi. Cesta nám pěkně ubíhala, a i když jsme šli po silnici nahoru, stále jsem musel první dvojici brzdit, abychom jim stačili. Šli jsme předpisově, v jednom šiku ve dvojstupu, krajní přední i zadní děti měly i bezpečnostní vesty, zejména silnice ze Starého Týna do Držovic byla překvapivě frekventovaná. Při vstupu do dvora kozí farmy nás dohonila i skupina starších „rychlíků“. Současně s námi přijel Vláďa Hadraba, plnící funkci „záchranné služby“, aby přivezl oba dva stále ještě pokulhávající členy našeho soustředění. Na farmě, která byla vybudovaná v původním statku, jsme si nejdříve vyslechli pár úvodních slov, co nás čeká a nemine. Poté jsme prošli kolem sýrárny, tedy místnosti, kde se vyrábí, případně i zrají sýry. (Pro pokračování klikněte na Číst dál... níže.)

Všichni jsme netrpělivě a s velkým očekáváním vyhlíželi den D, kdy budeme moci jet do Tornova Mlýna u Úštěku a prožít neopakovatelné momenty na letním soustředění, které vedle šachové teorie, praktických ukázek a turnajů je bohaté i na nešachové akce. Ti ostřílenější už věděli, „do čeho jdou“, protože prostředí již znali z předchozích soustředění, pro nováčky to bylo natěšení s otazníkem – „co nás tam asi všechno čeká?“.

Oproti minulým ročníkům nás už na uvítanou čekalo několik změn oproti minulému ročníku. Byla to především změna ve složení vedoucích pracovníků soustředění. Hlavním vedoucím letního soustředění se stal František Chaloupka, předseda ÚKŠS, když ani na jednu ze tří výzev na obsazení této funkce se neozval žádný zájemce. Dalšími aktéry jsou již dlouhodobě známí a ostřílení „pardálové“ letních šachových soustředění – hlavní trenér Vláďa Hadraba, hlavní vedoucí všech nešachových soutěží a aktivit Jirka Kalužný, Gusta Brejník – šachový trenér s velmi dobrým osobním šachovým Elo koeficientem (mezinárodní ohodnocení šachového výkonu šachisty), dlouhodobý trenér z Povrlů Michal Bürgermeister (na první část soustředění) a zdravotnice, trenérka a výjimečná šachistka Iveta Reitingerová. Tuto ostřílenou partu vedoucích doplnil benjamínek soustředění, přesto však již zkušený organizátor volnočasových aktivit a lektor Martin Chaloupka.

Komise rozhodčích ÚKŠS přichystala na podzim rovnou dvě školení rozhodčích.

První školení bude pro nové rozhodčí 3. třídy a uskuteční se v sobotu 7. řjna 2023 v Litoměřicích na Střeleckém ostrově. Lektory budou Josef Lácha a František Chaloupka. Zúčastnit se mohou aktivní členové ŠSČR starší 15 let. Přihlášky se posílají do 29. září 2023 na email předsedy KR Drahomíra Krásného, který je uveden v proposicích. Proposice právě vyšly na stránce školení zde.

Druhé školení (pro nové rozhodčí 2. třídy) bude v sobotu 4. listopadu 2023 v Chomutově v SVČ Domeček. Lektoři budou stejní jako u prvního školení. Právo účasti je pro aktivní členy ŠSČR starší 16 let, přihlášky na stejný email jako u prvního školení a termín pro ně je 27. říjen 2023. Stránka tohoto školení rozhodčích 2. třídy je zde.

U obou školení bude souběžně probíhat i seminář pro rozhodčí 2. a 3. třídy.