Jak již bylo avizováno v minulém zápisu z 80.schůze VV ÚKŠS, bude 18. února 2022 volební konference ÚKŠS. Místem konání bude hotel Cascade v Mostě. Začátek konference je naplánován na 17:30.

Na stránce konference zde byla zveřejněna pozvánka, která byla rozeslána i na všechny předsedy oddílů našeho svazu. Oddíly nyní mají do 8. února 2022 nahlásit své delegáty (za 1 oddíl je možné poslat 1 delegáta). Jména delegátů, jejích email a telefon se hlásí na emaily uvedené v pozvánce.

Oddíly a všichni členové ÚKŠS byli vyzváni, aby navhli nové členy výkonného výboru a revizní komise. Stávající členové zmíněných orgánů na konferenci odstoupí a měly by být zvoleni noví členové VV (předseda, místopředseda, sekretář, hospodář, předseda STK a KR, předseda KM a předseda TMK) a RK (3 členové, kteří si pak mezi sebou zvolí předsedu).

Konference se mohou zúčastnit všichni členové ÚKŠS jako hosté.

Konference je volební a stávající VV ÚKŠS apeluje na všechny oddíly, aby poslaly delegáta. Je potřeba, aby konference byla usnášeníschopná.

Žádné komentáře